top of page

Wed, Jun 07

|

ZOOM

Getting Started with Armenian Genealogy

To Return Back To The Homepage
Click Here

Time & Location

Jun 07, 2023, 6:00 PM

ZOOM

About the event

Have you ever wanted to get started on researching your Armenian genealogy? Join the Burbank Public Library and guest speaker Paul Sookiasian to learn all about it.

We will discuss getting started on how to research your Armenian heritage. Paul Sookiasian will present resources specific to Armenian genealogy and answer patron questions. This will be a virtual presentation on Zoom.

Հայկական գենոլոգիա – Հետազոտեք Ձեր հայկական ժառանգությունը

Երբևէ ցանկացե՞լ եք ուսումնասիրել ձեր հայկական ծագումնաբանությունը Բըրբենք գրադարանը և  Փոլ Սուկիասյանը հրավիրում ենձեզ: Բանախոս Փոլ Սուկիասյանը կքննարկի, թե ինչպես սկսել ուսումնասիրել ձեր հայկական ժառանգությունը: Սա կլինի վիրտուալ ներկայացում Zoom-ում:

Share this event

Buy Tickets/Sponsor
bottom of page